top of page

Frøyland Forsamlingshus

Forsamlingshuset.jpg
2020_Drone_Kvernaland-0004-scaled.jpg
AdobeStock_247054694-scaled.jpeg

På Forsamlingshuset er det litt ulike organisasjoner som arrangerer møter. Kontaktpersoner:
 

Flymisjon: Mathias Aarsland, 95840757

Indre Sjømansmisjon: Knut Hegle, 91749111

Lys over land: Ole Aarsland, 90698733

Misjonslaget (NLM): Steinar Trefjord, 41690624

Sarepta: Jan Tore Skogen, 99545917

Åpne dører: Frode Lende, 93238713

Inspirerende fellesskap og glede

Vi forkynner Guds kjærlighet og nåde gjennom Jesus Kristus til alle mennesker. Vi ønsker å være et sted hvor mennesker i alle aldre og bakgrunner kan oppleve tilgivelse, fred og glede i fellesskapet med Kristus og hverandre.

 

Vi bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv.

 

Hos oss finner du et bredt spekter av aktiviteter og arrangementer som passer for hele familien. Vi tilbyr blant annet:

  • Søndagssamlinger hver søndag kl. 11.00

  • Søndagsskole annenhver søndag

  • Bibelstudier og bønnesamlinger.

  • Barnelag, kor og samlinger for ungdom

  • Nattverd første onsdag i måneden

  • Diakonalt arbeid og omsorgstjenester.

  • Sosiale sammenkomster og fellesskapsaktiviteter.

Se kalenderen litt lengre ned for fullstendig oversikt!

 

Vi inviterer deg til å bli en del av vårt fellesskap. Uansett hvor du er i din trosreise, er du velkommen hos oss. Kom og opplev Guds kjærlighet og bli en del av et støttende og engasjert fellesskap.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for mer informasjon eller for en prat. Vi ser frem til å møte deg!

Kontaktpersoner:

Barnekor

Når: Hver tredje torsdag 17-18
Alder: 4 år til 10 kl.
Kontaktperson: Margit Eiken, 91843484

Klatremus

Når: Tirsdag i partallsuker 10-12
Alder: 0-5 år
Kontaktperson: Berit Lende 91359136

Snøklokka

Når: Onsdag i oddetallsuker 17-18
Alder: 4 år – 1. kl og 2.-4. kl.
Kontaktperson: Berit Lende, 91359136

Maksiklubben

Når: Onsdag i partallsuker 18-19
Alder: 5.-8. kl
Kontaktperson: Katrine Fredly, 99737786

FUL

Når: Annenhver lørdag
Alder: Fra 8. kl. og oppover
Kontaktperson: Ole Aarsland, 90698733

Ettermiddagstreff

Når: Siste mandag i måneden 14.30-16.30
Alder: Åpent for alle
Kontaktperson: Berit Lende, 91359136

Søndagsskolen

Når: Annenhver søndag
Alder: 2 år – 2. kl og fra 2. kl og oppover
Kontaktperson: Frode Lende, 93238713

2021_drone_brekkenuten-scaled.jpg

Hva skjer på huset?

Abonner på kalender

Vi støtter
Frøyland Forsamlingshus:

Takst-Gruppen_logo_2012_5000px.png
Forsamlingshuset-0001.jpg

Utleie

Huset kan leiges ut til konfirmasjoner/bryllup/private arrangement, etc

Ta kontakt med Berit Lende ved utleie:

Tlf: 913 59 136, e-post: Berit Lende

Reglement for huset:
 

Følgende priser gjelder for utleie av huset:

1. etasje med kjøkken oppe/nede: 4000,-

Underetasje med kjøkken: 3000,-

Kristne møter og Bibelgrupper (minimum 10% av kollekt/vipps): 300,-

Andre møter, varighet 2-3 timer. 500,-

Annen utleige avtales i kvart tilfelde.

Bord pr. stk ved leie hjem: 50,-

Stoler pr stk ved leie hjem: 10,-

Priser forutsetter tilbakelevering i ryddet og rengjort stand. Leie skal betales innen 2 uke etter avholdt selskap / møte.

Kontonummer for innbetaling av leie: 3325.20.58031

Kontakt oss

Adresse

Kvernelandsvegen 90, 4355 Kvernaland, Norge

Kontakt

  • Facebook
bottom of page