Kvernelandsvegen 90, 4355 Kvernaland
Informasjon fra styret

I Matteus 28, 18-20 sier Jesus: Meg er gitt all makt i himmel og
på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere
døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Befalingen fra Jesus er altså todelt; selve dåpen er et nådemiddel
der Gud handler. I opplæringen tenker vi at det er “tre” som
har en særskilt oppgave. Det er foreldrene, fadderne og forsamlingen.