Kvernelandsvegen 90, 4355 Kvernaland

Bønne- og vitnemøte

Frøyland Forsamlingshus Kvernelandsvegen 90,Kvernaland,Norge

Bønne- og vitnemøte unntatt når det er møteuke.

Bønne- og vitnemøte

Frøyland Forsamlingshus Kvernelandsvegen 90,Kvernaland,Norge

Bønne- og vitnemøte unntatt når det er møteuke.

Bønne- og vitnemøte

Frøyland Forsamlingshus Kvernelandsvegen 90,Kvernaland,Norge

Bønne- og vitnemøte unntatt når det er møteuke.

Bønne- og vitnemøte

Frøyland Forsamlingshus Kvernelandsvegen 90,Kvernaland,Norge

Bønne- og vitnemøte unntatt når det er møteuke.

Bønne- og vitnemøte

Frøyland Forsamlingshus Kvernelandsvegen 90,Kvernaland,Norge

Bønne- og vitnemøte unntatt når det er møteuke.

Bønne- og vitnemøte

Frøyland Forsamlingshus Kvernelandsvegen 90,Kvernaland,Norge

Bønne- og vitnemøte unntatt når det er møteuke.

Bønne- og vitnemøte

Frøyland Forsamlingshus Kvernelandsvegen 90,Kvernaland,Norge

Bønne- og vitnemøte unntatt når det er møteuke.

Bønne- og vitnemøte

Frøyland Forsamlingshus Kvernelandsvegen 90,Kvernaland,Norge

Bønne- og vitnemøte unntatt når det er møteuke.