Kvernelandsvegen 90, 4355 Kvernaland

Bli bedre kjent med Jesus Kristus og få veiledning i ulike, aktuelle spørsmål på bakgrunn av hva som står i Bibelen, for oss.

Er du bekymret? Finn en stille stund og hør denne talen av Hans Erik Nissen.

Jeg kjenner på kjødet. Er jeg gammeldags? Egil Sjåstad gir her enkel og undervisning om begrepet “kjød.”

Opplever du prøvelser? Hør denne talen av Øyvind Samnøy.

Strever du med andakts- eller bønneliv? Lør av Luthers 4. trinn. Kort tekst og radio-intervju.

Over 200 Bibeltimer fra foross.no