Kvernelandsvegen 90, 4355 Kvernaland

BIBELTIMER BIRGER HELLAND HØSTEN 2019

Hvem er Jesus Kristus? – Jesus Kristus i Hebreervbrevet

Hebreerne 1,1-3. 22. oktober

Møtehelg mars 2019, John Håvard Gundersen.

Fred 22.3. Josva 6,1-18
Lørd 23.3. Lukas 5, 17-26
Sønd 24.3. Matteus 7, 7-11

Møter med Øyvind Samnøy, februar 2019

13.2. Hebreerbrevet 10,19-
14.2 Hebreerbrevet 10,19-31
15.2 Matteus 4, 18-20
16.2 Lukas 23, 31-
17.2 Matteus 13, 24-30 og 36-43
19.2 Hebr. 12,11-17
20.2 Salme 110
21.2 Romerbrevet 2,1-6
22.2 Galaterbrevet 4,1-6
23.2 Fillipperbrevet 4,1-9
24.2 Lukas 9, 28-36

Enkelte søndagssamlinger

Kraftkilder i Romerne 8 . Thor Fremmegård taler på Fjellheimmøte 5. januar 2019
Jesu vitnesbyrd. Inge Sirevåg taler på søndagsamling 16. desember 2018.

Johannes Kleppa, desember 2018

Romerbrevet kapitel 6
Romerbrevet kapitel 7
Romerbrevet kapitel 8

Flere videoopptak fra Frøyland forsamlingshus og andre steder på Youtube-kanalen Kolosserne 3.

Tale av Otto Jakoben 7. mai 2017. Tekst Matteus 11,25-30.

Otto taler blant annet om “skjult for de vise og forstandige og åpenbart for de umyndige” og hva som ligger i å ta Jesu åk på seg.

Matteus 11,25-30.