Kvernelandsvegen 90, 4355 Kvernaland
Trusvedkjenniga

Eg trur på Gud Fader, den allmektige,
som skapte himmel og jord.
Eg trur på Jesus Kristus,
Guds einborne Son,
vår Herre,
som vart avla ved Den Heilage Ande,
fødd av Maria møy,
pint under Pontius Pilatus,
vart krossfest, døydde og vart gravlagd,
fór ned til dødsriket,
stod opp frå dei døde tredje dagen,
fór opp til himmelen,
sit ved høgre handa åt Gud,
den allmektige Fader,
skal koma att derifrå
og døma levande og døde.
Eg trur på Den Heilage Ande,
ei heilag, allmenn kyrkje,
eit samfunn av dei heilage,
forlating for syndene,
oppstoda av lekamen
og evig liv.

Amen.

Da Jesus satte sjelen fri,
Brøt lyset fram på livets sti,
Og da jeg fikk ham selv å se,
Jeg glemte jordens sorg og ve.
Halleluja, min sjel er fri.
Min trellestand er nå forbi.
På land og hav min sak er klar,
Hvor Jesus er, jeg himlen har.
Så fjern Guds himmel syntes meg
Før Jesus åpenbarte seg,
Men nå har han den brakt så nær
At himlen i mitt hjerte er.

Hva gjør det så om her på jord
I hytte eller slott jeg bor?
Er dagen skyet eller klar,
Hvor Jesus er, jeg himlen har.
Å, dype fred, å, stille ro!
Gud selv vil i mitt hjerte bo.
For meg er Kristus livet her,
Og døden jo en vinning er.

C.F.Butler

1 Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. 2 I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. 3 Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre. 4 Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus,

vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. 6 Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, 7 for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. 9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ef 2:1-10

På nåden i Guds hjerte som Jesus frem har brakt.Ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt, Jeg nå alene bygger min tro og sjelefred. I alt han der meg trygger, den onde til fortred.

På nåden i mitt hjerte en tid jeg støttet meg, Men snart ved syndens smerte min trygghet tapte seg.Jeg var da vel fornøyet når rørt jeg hjertet fant,Men var jeg mindre bøyet min tro med ett forsvant.

Men Gud skje takk som sa meg min feil så den jeg så, Og bedre grunnvoll gav meg å bo og bygge på: På nåden i Guds hjerte som Jesus frem har brakt Ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt.

Vel skifter sol og skyer i hjertet ofte om, Snart Ordet meg fornyer, snart kald jeg er og tom. Men jeg har lært betrakte: Hos Gud det skifter ei! Jeg har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei.

Min tro er vel anfektet, men er dog nå en tro, Avmektig og forsmektet jeg dog med den har ro. Og kan jeg rett meg dølge i Kristus og bli still. Må kjærlighet òg følge, skjønt ikke som jeg vil.

Den eiendom som kjøptes med Jesu Kristi blod, Fikk innsegl da jeg døptes, kun den er fast og god.Den ligger i Guds hjerte og i det gavebrev Som midt i dødens smerte Guds sønn med blodet skrev.

Nå er det vel der oven, jeg intet enser her. Se, oppfylt er nå loven, og gaven given er! Den tid vi var uvenner, vår Gud forsonet blev, Om enn jeg intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev.

Sangen er skrevet av Carl Olof Rosenius og står på nr 283 i Sangboken.